Återkoppling från medarbetarcirklar

Under höst och vinter 2021/ 2022 genomfördes studiecirklar med Studieförbundet Vuxenskolans medarbetare. Studiecirklarna bestod av deltagare från hela landet och handlade om SV:s nuläge, vision om framtiden och nödvändiga förflyttningar för att nå dit. Nedan finns den återkoppling som samlats in från studiecirklarna.