Liberal demokrati

Demokrati så som vi känner den här i Sverige, är inte bara fria val vart fjärde år och förenings- och mediefrihet. För oss är det självklart att Sverige också betonar individens fri- och rättigheter och att vi även tar tillvara minoritetens åsikter och rättigheter. Vi har en stark rättsstat och ett ansvarsutkrävande av beslutande församlingar, så som riksdag och regering. Det är det som definieras som liberal demokrati.

Vad innebär liberal demokrati?

Liberal demokrati är ett statsvetenskapligt begrepp, men som definierar demokrati så som vi vanligtvis tänker oss den i Sverige. För oss är det självklart att individens fri- och rättigheter står starka. Det syns genom bland annat yttrandefriheten, föreningsfriheten och de fria domstolarna.

Liberal demokrati kan sammanfattas med:

 • Öppna och rättvisa val med allmän och lika rösträtt,
 • förenings- och mediefrihet
 • Individens fri- och rättigheter är centrala
 • Tar minoriteters åsikter och rättigheter tillvara
 • En stark och fristående rättsstat
 • Möjlighet till ansvarsutkrävande av regering och riksdag, kommun- och regionstyrelse etc.

Det finns olika forskning kring demokrati. En av de större internationella forskningsprojekten heter V-Dem och leds från Göteborgs universitet.
Läs mer om forskningen här.

V-Dem tar fasta på demokratiska principer som är långt mer komplexa än blotta närvaron av fria val. De mäter löpande demokratiutvecklingen i världen och följer utvecklingen i flera olika parametrar. De särskiljer mellan fem olika demokratiprinciper:

 • valdemokrati
 • liberal demorkati
 • deltagardemokrati
 • deliberativ demokrati
 • jämlikhetsdemokrati.


Varför är liberal demokrati bra?

De flesta i Sverige är nog ganska eniga att demokratin är viktigt för sig själv. Att demokrati i sig självt gör det bättre för människorna. Men de argumenten använder också ledare för motsatsen.  

Forskning från tidigare nämnda V-dem listar fem starka argument för den liberala demokratin.

 1. Demokratisk utveckling och säkerhet. Forskningen visar att demokratier producerar bättre ekonomisk tillväx. Upp till 20% bättre ekonomisk utveckling i ett land om det är en demokrati.

 2. Socialt skyddsnät. Utgifterna ökar med över 100% när ett land blir en demorkati. Konsekvensen av det är att fler människor får det bättre.

 3. Hälsa sjukdom och livslängd. När ett land går från diktatur till demokrati sjunker spädbarnsdödligheten med 94% och livslängden ökar. När autokratiseringsprocessen startar, alltså när en demokrati går mot diktatur, sjunker värdena direkt.

 4. Demokratiers åttagande i klimatmålen, skiljer på 1,6 grader mot diktaturer. Demokratiska länders utsläpp går ner, och efterlevnaden av åtagandet är större.

 5. Demokratier krigar inte med varandra. Dekaturer krigar mot varandra men också mot demokratier. När ett land autokratiseras, ökar risken för att de startar krig med 3 gånger. Det handlar också om jämställdhet, ju fler kvinnor som har makt i länderna, ju lägre risk för krig.

Folkbildningens- och föreningslivets roll i den liberala demokratin

I den liberala demokratin är människors lika värde centralt, så som rätten att få ha en åsikt. Att människor har en egenmakt i relation till den offentliga makten. I det är ett fritt kulturliv och möjligheten till bildning, lärande och möten en viktig del. Där står folkbildningen och föreningslivet mitt i det.

Var i samhället ska olikheter och åsikter annars mötas och brytas? Att demonstrera är en viktig rättighet i en liberal demokrati, men var sker mötet kring aktuella samhällsfrågor annars, om inte i föreningslivet, studiecirklar och kulturarrangemang.

 

Lästips!

För dig som vill fördjupa dig än mer i demokrati har vi några lästips till dig.

Vår förbundschef har under våren och sommaren skrivit en bloggtext varje månad. Johan skriver i bloggen om det aktuella och de utmaningar och framgångar vi möter.

En liten bok om en stor sak - En studieplan för cirklar om demokrati
Demokrati - en liten bok om en stor sak består av 10 korta kapitel och passar bra både att läsas enskilt eller som högläsning. Varje kapitel kan vara grund för diskussion i samband med styrelsemöte eller medlemsträffar och den lämpar sig ypperligt som underlag för en studiecirkel. Boken vänder sig till dig som är engagerad i politik, näringsliv eller föreningsliv och önskar ett fördjupat perspektiv på demokrati och samhällsutveckling.

Demokratipodden.
Föredrar du hellre att lyssna har vi en podd att tipsa dig om.  Tankesmedjan Fores Demokratipodd bjuder in tunga, kunniga gäster som får diskutera olika perspektiv på hoten mot den liberala demokratin. Tove Hovemyr, samhällspolitisk expert på Fores, berättar mer.

SV:s idéprogram
I SV:s Idéprogram skriver vi om vår bildningssyn i relation till den liberala demokratin ” Vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin.”