Förbundsstämman

Förbundsstämman är Studieförbundet Vuxenskolans högst beslutande organ och genomförs vartannat år. Förbundsstämman samlar ca 350 personer varav 250 är ombud som har rösträtt. 

”Mom 1 Ordinarie förbundsstämma hålls vartannat år före juni månads utgång. …” Se vidare under §21 i SV:s stadgar om vad förbundsstämman innehåller..

Syfte

Syftet med förbundsstämman är att fatta modiga beslut som leder och utvecklar SV framåt och verkar för att förverkliga visionen om ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet.

Syftet är också att skapa och förankra en samsyn i hela organisationen kring vilka steg vi behöver ta för att nå vårt övergripande verksamhetsmål.


Extra insatt förbundsstämma 2024


Tidigare förbundsstämmor