Lättläst

Cirkeldeltagare

<- Tillbaka

Mitt val heter Studieförbundet Vuxenskolans arbete 
om demokrati och politik. 
Mitt val började som ett projekt 
under år 2014 
då det var val i Sverige till EU 
och till riksdag, region och kommun. 
 
Mitt val är studiecirklar 
och diskussioner med politiker 
för personer som behöver 
enkel och begriplig information 
om hur vår demokrati fungerar 
och hur det går till att rösta. 
Många personer med intellektuell funktionsnedsättning till exempel 
röstar inte när det är val. 
Om en demokrati ska vara stark 
måste så många som möjligt 
vara med och rösta. 
Därför är Mitt val viktigt! 

Kort om Mitt val: 

  • I en studiecirkel träffas vi för att lära oss.
  • Cirkelledaren hjälper er med studierna.
  •  Studiecirkeln Mitt val är uppdelad på 7 träffar och varje träff är 3 timmar.  
  • I cirkeln ska vi tillsammans lära oss om hur demokrati fungerar. 
  • Vi ska prata om olika sätt att påverka de som bestämmer i samhället.  
  • Vi ska träna oss på att rösta i olika val och att ställa frågor. 
     

Mer information och verktygen 
som man får testa i studiecirkeln 
finns här mittval.nu  

<- Tillbaka