Övergripande dokument

 • icon

  Övergripande plan för formuleringsfasen

  Dokumentet beskriver på ett övergripande sätt hur genomförandet av strategiarbetets formuleringsfas kommer att gå till.

  icon Ladda ner
 • icon

  Nulägesanalys

  I strategiarbetets inledande insamlingsfas sammanställdes resultatet i denna nationella nulägesanalys.

  icon Ladda ner
 • icon

  Övergripande plan för dialogfasen

  Dokumentet beskriver på ett övergripande sätt hur genomförandet av strategiarbetets dialogfas går till.

  icon Ladda ner
 • icon

  SVs stadgar

  Stadgar

  icon Ladda ner
 • icon

  Strategisk plan 2020-2021

  Rapport

  icon Ladda ner
 • icon

  Processplan strategiarbete

  Dokumentet beskriver på ett övergripande sätt hur genomförandet av strategiarbetet kommer att gå till.

  icon Ladda ner