SV:s stadgar

Här kan du ta del av SV:s normalstadgar som är beslutade vid förbundsstämman 2013-06-16 och reviderade vid förbundsstämmorna 2017-06-18 och 2019-05-19.