Verksamhetsberättelser & årsredovisningar

Välkommen till vår sida för dokumentation och rapportering där du kan ta del av Studieförbundet Vuxenskolans förbundskanslis verksamhetsberättelser och årsredovisningar. Dessa dokument ger en omfattande överblick av våra initiativ, åtaganden, projekt och ekonomiskt utfall under de senaste åren, och speglar vårt engagemang för transparens och ansvar.

I våra verksamhetsberättelser delar vi med oss av våra framsteg, utmaningar och minnesvärda stunder, medan årsredovisningarna ger en detaljerad redogörelse för vår ekonomi. Tillsammans utgör de en fullständig bild av vårt förbundskansli, dess arbete och vår strävan efter att bidra till livslångt lärande och personlig utveckling.

Räkenskapsåret 2022
Ladda ner Verksamhetsberättelse med årsredovisning för 2022 i pdf-format

Räkenskapsåret 2021
Ladda ner Verksamhetsberättelse med årsredovisning för 2021 i pdf-format

Räkenskapsåret 2020
Ladda ner Verksamhetsberättelse med årsredovisning för 2020 i pdf-format

Räkenskapsåret 2019
Ladda ner Verksamhetsberättelse med årsredovisning för 2019 i pdf-format

Vi är stolta över det vi uppnått och det arbete vi utför varje dag. Genom att dela dessa dokument hoppas vi ge dig en djupare inblick i vår verksamhet och våra värderingar. Om du har några frågor eller vill veta mer, tveka inte att kontakta oss.