Mitt val at EASPD

Vi är glada att meddela att "Mitt val" har vunnit ännu ett prestigefyllt pris, denna gång som den bästa sociala innovationen. Priset kommer att överlämnas i Helsingfors den 12 oktober av European Association of Service providers for Persons with Disabilities (EASPD), som är en organisation inom omsorgssektorn med verksamhet i 41 länder. Detta erkännande är en bekräftelse på det värdefulla arbete vi utför för personer med funktionsnedsättningar och är en stolthet för oss på Studieförbundet Vuxenskolan. Vi ser fram emot att fortsätta vår insats för att främja inkludering och socialt deltagande för alla.

QR Code for Conference Information:

  • We are pleased to provide conference attendees with access to English-language information through a PDF document. To access this document, please use the QR code below:

[Insert QR Code Image]


This PDF contains valuable details and information. Simply scan the QR code with your mobile device's camera to instantly access the PDF and stay informed about 

We hope you find this resource helpful. If you have any questions or need assistance, please don't hesitate to reach out to our team.