Mitt val

För dig som är politiker

Här kan du som är politiker läsa mer om metoden Mitt val och här hittar du även till utbildningen – Lättläst politiker. Vi hoppas att du och dina kollegor vill engagera dig och lära dig mer om Mitt val. Hjälp oss att minska demokratiglappet.

Det här kan du göra för att bli en mer lättläst politiker

 • Gå onlinekursen Bli en lättläst politiker.
 • Skriv det viktigaste i ert lokala valprogram på lättläst, lägg på webben och dela ut i valstugan.
 •  Använd checklistan med 10 tips för lättlästa texter. Du hittar listan här.
 • Delta i lättpratad valdiskussion, du får en snabbutbildning i att prata så att fler förstår inför.

Bli en lättläst politiker - digital kurs

Nu kan du som politiker lära dig att prata politik så du når ut även till dem.

Utbildningenär helt digital och lär ut grunderna i att skriva lättläst svenska. Den riktar sig främst till politiker på kommun- och landstingsnivå.
Utbildningen är helt kostnadsfri.

De flesta personer med intellektuell funktionsnedsättning röstar inte idag och det finns väldigt få lättlästa texter om lokal politik. Det vill Studieförbundet Vuxenskolan ändra på. Därför gör vi den här utbildningen.

Till utbildningen

Engagera dig som politiker

 • 6 av 10 personer med intellektuell funktionsnedsättning röstar inte. Minska demokratiglappet genom att prata så att alla förstår – ta hjälp av metoden Mitt Val. Var med som politiker och minska demokratiglappet

 

Genom att du som politiker engagerar dig kan vi nå långt och möjliggöra för fler personer att delta i vår demokrati. När ert parti engagerar sig i Mitt val så möjliggör ni:  

 • ökat valdeltagande bland väljare med intellektuell funktionsnedsättning   
 • en ny sorts delaktighet i politiska frågor  
 • en vitalisering av demokratin 
 • minskar demokratiglappet 

Ni politiker är viktiga

Det är viktigt att alla engagerar sig i att få upp valdeltagandet. Genom att gå utbildningen Lättpratad politiker och delta i den lättpratade valdiskussionen kan ni bidra till att många fler kan ta del av information om partierna och politiken. 

Så här kan ni bidra. Ta kontakt med oss på Studieförbundet Vuxenskolan för att höra hur du kan delta och bidra i Mitt val i din kommun. - kontakta din lokala SV avdelning

Ni kan också utbilda era valförrättare om tillgängligt bemötande och bemanna era gruppbostäder under valdagen 2022. 

10 tips för lättlästa texter

Genom att skriva mer lättlästa texter får ni bättre fram ert budskap. Vi har listat våra 10 bästa tips nedan. 

1. Använd du-tilltal i din text. 

2. Skriv som en journalist – Gå rakt på sak!

3. Skriv det viktigaste först

4. Börja på ny rad ofta.

5. Dela upp långa krångliga ord i flera mindre ord. 

6. Ge konkreta och förklarande exempel.

7. Sätt saker i sitt sammanhang (tex landet Sudan, partiet Junilistan) 

8. Undvik liknelser, metaforer och uttryck. 

9. Använd aktiv form. Passa dig för passiv form. 

10. Strunta i statistik

 

Metoden Mitt val

 • Faktaruta
  Studiecirkeln kopplar ihop deltagarnas frågor och funderingar med svar direkt från politiker, partier och lättlästa nyhetsresurser (till exempel lättlästa medieinslag). Ett särskilt viktigt tillfälle är den lättpratade valdiskussionen strax före valet. Där bjuds företrädare för partierna in och utbildas i att sänka språktröskeln. De får lära sig hur kognitiva begränsningar påverkar språkförståelsen och vad de kan göra för att överbrygga det, som att bara prata om vad det egna partiet vill, använda du-tilltal, strunta i statistik och undvika liknelser.  Sen sker en utfrågning och den genomförs av deltagare från studiecirkeln, men tillställningen är öppen för alla med intellektuell funktionsnedsättning att delta i.   
 • Forskning har visat att valdeltagandet för personer med intellektuell funktionsnedsättning är lågt. Det här är ett allvarligt hot mot demokratin, när människor inte ges tillräckligt med förutsättningar för att delta i våra demokratiska processer. Denna verklighet vill vi ändra på och du som lokal politiker har makten att påverka.  Med Mitt val som metod kan vi göra skillnad tillsammans och minska demokratiglappet. 

 

 


TILLSAMMANS MINSKAR VI DEMOKRATIGLAPPET