Våra priser och utmärkelser

Studieförbundet Vuxenskolan har idag fyra officiella och externa priser. Det är Sokratespriset, SV:s folkbildningspris, SV:s författarpris samt det nyinrättade SV:s lättlästa författarpris.

Sokratespriset och SV:s folkbildningspris delas ut vart annat år, i samband med SV:s förbundsstämma och SV:s två författarpris delas ut varje år, i samband med Bok & Bibliotek i Göteborg.

Sokratespriset och SV:s två författarpris har varsin jury som fattar beslut om vem som ska tilldelas priset. SV:s folkbildningspris beslutas av förbundsstyrelsen.

Sokratespriset

Sokratespriset är Studieförbundet Vuxenskolans allra finaste folkbildarpris som delats ut sedan år 1967. Priset går till person - i eller utom Sverige - som utfört en grundläggande, bestående insats för folkupplysningens område i människovärdets tjänst och som utfört sin gärning utifrån ideell grund. Numera delas priset ut vartannat år i samband med att förbundsstämman äger rum. Prissumman är 50 000 kronor.

Läs mer om Sokratespriset

SV:s Författarpris

Studieförbundet Vuxenskolans författarpris tilldelas en person som i sitt författarskap speglar nutidens landsbygd, med inriktning på författare i början av sin karriär.

Läs mer om SV:s författarpris

Lättläst-priset

Nu finns det ett pris för bästa bok på lättläst.

Det är Studieförbundet Vuxenskolan som delar ut det.

Den som skrivit boken som vinner får 50.000 kronor.

Även personer som bearbetar redan utgivna romaner till lättläst kan få priset.

Läs mer om Lättläst-priset

SVs Folkbildningspris

Folkbildningspriset tilldelas en person som, utanför de etablerade folkbildningsorganisationerna, gjort i vid mening stora folkbildande insatser och som gör det inom de områden där SV är verksam. Priset delas ut vartannat år i samband med Förbundsstämman. Prissumman är 25.000 kronor.

Läs mer om Folkbildningspriset