SVs Föreningsakademi

Föreningsakademin vänder sig till dig som är aktiv en styrelse i en förening som samarbetar med SV. Under 2024 fortsätter vi att utveckla vår  föreningsakademi för dig och din förening.

Här hittar du utbildningar för dig som sitter i en styrelse, är förtroendevald eller medlem i en av alla de föreningar som har samarbetsavtal med SV.  

Här nedan kan du se vilka kurser som kommer att erbjudas under året. Mer information får du genom att kontakta din lokala SV-avdelning.  

Utbildningarna i föreningsakademin genomförs enligt vårt folkbildningskoncept "Lokalt digitalt" som bygger på att man möts lokalt med en lokal samtalsledare i ett arrangemang som knyts ihop med en digital livesänd föreläsning. Det gör att alla grupper får del av föreläsningen och dessutom kan genomföra dialogen kring föreläsningen i det lokala mötet på plats. Det går också att genomföra utbildningstillfällena helt digitalt för de som vill.  Anmäl dig gärna via din lokala SV-avdelning.  Går inte det samlar vi intresseanmälningar via vårt EVENTSYSTEM.

Kommande utbildningar

Kassörutbildning (grund)

De senaste åren har svenskt föreningsliv varit med om stora förändringar. I och med coronapandemin och följande restriktioner har många föreningar haft det tufft ekonomiskt med förlorade intäkter och vikande medlemsantal. I andra föreningar har en del av verksamheten lagts i malpåse eller flyttat in på nätet, ytterligare andra har hittat nya nischer och blomstrar. 
Samtidigt har digitaliseringen av den ideella sfären gått fort vilket öppnat möjligheter men också medfört en del utmaningar. 
SVs föreningsakademi erbjuder nu en utbildningssatsning som sätter fokus på kassören och föreningens ekonomi.
På agendan finns genomgång av kassörens uppdrag och ansvar, tips på mallar och styrdokument, hantering av digitala rutiner och verktyg samt ett pass om den ideella världens långsiktiga finansiering.
Observera att detta inte är en bokföringskurs, fokus ligger på ansvar och rollfördelning samt föreningens långsiktiga förvaltning av den gemensamma ekonomin.

Tid & Datum:            kl  18.30-21.00  4, 11 och 18 april 2024

Målgrupp:
                Kassörer i ideella föreningar eller ekonomiskt ansvariga i
                                  en förening. För att få vara med vill vi att du har
                                  möjlighet och är med vid alla tre tillfällen.

Plats:                        SV-lokalen i ditt område, meddelande kommer från ditt lokala SV.

Utbildare:                 Erika Olsson, Vreta Ord&Jord

Vid intresse, kontakta din SV-avdelning!

Ordförandeutbildning (grund)

Att vara ordförande för en ideell förening kan vara ett givande uppdrag men också utsatt position. När en turbulent omvärld och nationella utmaningar kopplat till ekonomi och demokrati skapar nya förutsättningar påverkas även lokalsamhället.  Att delta i föreningslivet är ett sätt att skapa engagemang för lokalsamhällets utveckling och säkra demokratin. Som ordförande kan du i rutiner och mötesformer ge de demokratiska principerna en praktisk tillämpning och stärka engagemanget inför framtiden.

SV har skapat en lokal/digital mötesplats för ordförande med fokus på det lokala föreningslivet och att leda utveckling i en ny tid. Under våren 2022 genomfördes tre träffar och nu följer vi upp satsningen med tre nya träffar för dig som vill utvecklas i rollen som ordförande och bygga nätverk med andra som leder och utvecklar det lokala civilsamhället.

Upplägget omfattar tre lokal/digitala träffar och syftar till att skapa ett forum för kompetensutveckling och kunskap om uppdraget. Du får en djupare förståelse för demokratiska processer, digitala verktyg för föreningslivet och hur formerna för ideellt engagemang i föreningsliv och lokalsamhälle har utvecklats. Vi utgår ifrån att du har grundläggande kunskap om föreningsarbete och kan delta vid alla tre tillfällen. Föreläsningspass varvas med gruppdialog och diskussion.


Tid & Datum:            kl 18.30-21.00 den 9, 16 och 23 april 2024

Målgrupp:
                Ordförande i ideella föreningar.

Plats:                        SV-lokalen i ditt område, meddelande kommer från ditt lokala SV.

Utbildare:                 Erika Olsson, Vreta Ord&Jord

Vid intresse, kontakta din SV-avdelning!

Valberedningsutbildning

Tre träffar om föreningens roligaste men kanske svåraste uppdrag – valberedarens! Utbildningen varvar föreläsning med gruppdiskussioner. Som deltagare får du med dig mallar och checklistor som du kan använda i ditt fortsatta arbete.

Innehåll

- Valberedningens roll och ansvar.
- Valberedningens årshjul och samverkan med andra funktionärer
- Fem steg till ett lyckat valberedningsarbete
- Planera, inventera, intervjua, besluta, presentera
- Checklistor och konkreta verktyg kopplade till de olika stegen

Valberedningens utmaningar när ingen vill sitta i styrelsen, det är omöjligt att hitta en ordförande eller funderar ni på att inte föreslå en person som vill sitta kvar till omval?

Hur säljer du in uppdraget till en tänkt styrelsekandidat på bästa sätt?

Tid & Datum:            kl  18.30-21.00  8, 15 och 22 oktober 2024

Målgrupp:
                Valberedare i ideella föreningar.  För att få vara med vill                                   vi att du har möjlighet och är med vid alla tre tillfällen.

Plats:                         SV-lokalen i ditt område, meddelande kommer från ditt lokala SV.

Utbildare:                  Erika Olsson, Vreta Ord&Jord

Vid intresse, kontakta din SV-avdelning!