Pågående & avslutade ärenden

Internkontrollen är SV:s samlingsnamn på förbundets årliga efterkontroll av verksamheten. Utöver det systematiska arbetet kan det komma anmälningar och visselblåsningar om misstänkt felaktig användning av statsbidraget. 

Här listar vi de pågående fall som vi är inblandade i: 

Avslutade ärenden 

 • Studieförbundet Vuxenskolan Skåne- dubbelrapportering av musikverksamhet i ett annat studieförbund. 
  Rapport inlämnad till Folkbildningsrådet den 3 juni 2021.
  Komplettering inlämnad 1 april 2022. Ärendet avslutades 23/6 2022 med beslut om återkrav av felaktigt använt statsbidrag. 

 • Studieförbundet Vuxenskolan Östergötland – misstänkt jäv och bristande finansiella system. 
  Egen anmälan. Slutrapporten i ärendet lämnas till Folkbildningsrådet fredag 18 februari 2022. 

 • Misstänkt fusk kring Järvafältet, tillsammans med flera andra studieförbund. 
  Ärendet "Vuxenskolan 20/00164" avslutat: "I detta ärende framkom ingen felaktig användning av statsbidrag."