Remissvar

 • Ökat statligt inflytande

  Vi vill komplettera om förutsättningar för att bedriva folkbildningsverksamhet i hela landet, samt konsekvenser för människor med funktionsnedsättning...

  Läs mer
 • Nytt statsbidragssystem

  Remissvar angående förslag till nytt bidragssystem för studieförbunden Härmed lämnar Studieförbundet...

  Läs mer
 • Internmoms

  Den viktigaste åtgärden är att undanta interna tjänster inom en organisation med flera juridiska personer från momsplikt, d v s att...

  Läs mer
 • Från kris till kraft – återstart för...

  Remissvar Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft – återstart för kulturen Studieförbundet...

  Läs mer
 • Rasistiska org

  Att göra inskränkningar i föreningsfriheten ska inte vara enkelt och inte göras utan en breddad diskussion om vad det kan komma att...

  Läs mer
 • Idéburen välfärd

  Vi kan och vill göra än mer! Studieförbundet Vuxenskolan är en av de största och ledande studieförbunden i Sverige och vår verksamhet...

  Läs mer
 • Översyn av yrket personlig assistent

  Studieförbundet Vuxenskolan (SV) och Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) har gemensamt svarat på remissen Översyn...

  Läs mer
 • Validering för kompetensförsörjning och livslångt...

  Studieförbundet Vuxenskolan ställer sig bakom kommitténs förslag på definition: Validering ska definieras...

  Läs mer
 • Styrkraft i funktionshinderspolitiken

  Studieförbundet Vuxenskolan tycker att det är mycket anmärkningsvärt att utredningen valt att degradera frågan om demokratisk delaktighet...

  Läs mer
 • Demokrativillkor för bidrag till...

  Vi ställer oss positiva till att demokrativillkor ställs. Dock finns definitioner i utredning som kan få motsatt effekt.

  Läs mer
 • Från ord till handling – på väg mot en nationell...

  I remissvaret pekar Studieförbundet Vuxenskolan bland annat på att utredningen borde presentera också en lättläst version

  Läs mer
 • Läs SVs remissvar, SOU 2017:1

  ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd”

  Läs mer