Återkoppling från avdelningsstyrelser

Frågor om nuläge, vision och förflyttningar

Studieförbundet Vuxenskolans avdelningsstyrelser har erbjudits ett dialogmaterial för att föra samtal om framtidens SV. I dokumentet nedan finns den återkoppling som inkommit. 

Sakfrågor och utmaningar

Utöver det mer övergripande materialet om framtidens SV har också ett antal sakfrågor och utmaningar skickats ut till SV:s avdelningsstyrelser. I dokumentet nedan finns den återkoppling som inkommit. 

Klustermöten

I november genomfördes möten med SV:s avdelningar i geografiska kluster. En punkt på agenda handlade om strategiarbetet. I dokumentet nedan finns den återkoppling som då fångades upp.