Mötesmetoder

Hur du planerar och genomför dina cirkelträffar, var ni befinner er, hur det är möblerat och vilka metoder och övningar du använder är avgörande för hur din cirkel eller ditt möte kommer att upplevas. Det finns en mängd olika sätt att skapa kreativa lärsituationer.

Genom att planera både innehåll och metod kan du i god tid förbereda träffarna så att de blir varierande och tillgängliga för många.

Här finns några tips på metoder och övningar att använda

Mer metodtips hittar du på http://www.metodbanken.se/

Olika metoder är bra vid olika tillfällen! Men metoderna gör inte cirkelträffen. Planera först innehållet och använd sedan tipsen för att t ex. skapa energi, rörelse eller möjlighet för många att få komma till tals. Fundera vilket syfte metoden eller övningen har utifrån innehållet i din cirkelträff eller möte. 

Relaterade artiklar

  • Digitala verktyg

    Här har vi samlat ett antal verktyg man kan använda för att gå över till digital folkbildning. Om du är...

    Läs mer