Kommuntjänstperson

<- Tillbaka

Forskning har visat att valdeltagandet för personer med intellektuell funktionsnedsättning är lågt. Det här är ett allvarligt hot mot demokratin, när människor inte ges tillräckligt med förutsättningar för att delta i våra demokratiska processer. Denna verklighet vill vi ändra på och du som kommuntjänsteperson har makten att påverka. Med Mitt val som metod kan vi göra skillnad tillsammans.  

Mitt val är en metod som tillgängliggör röstning och politik för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Den bygger på en studiecirkel med lättläst information om hur vår demokrati fungerar och är uppbyggd.  


Studiecirkeln kopplar ihop deltagarnas frågor och funderingar med svar direkt från politiker, partier och lättlästa nyhetsresurser (till exempel lättlästa medieinslag). Ett särskilt viktigt tillfälle är den lättpratade valdiskussionen strax före valet. Där bjuds företrädare för partierna in och utbildas i att sänka språktröskeln. De får lära sig hur kognitiva begränsningar påverkar språkförståelsen och vad de kan göra för att överbrygga det, som att bara prata om vad det egna partiet vill, använda du-tilltal, strunta i statistik och undvika liknelser.  Sen sker en utfrågning och den genomförs av deltagare från studiecirkeln, men tillställningen är öppen för alla med intellektuell funktionsnedsättning att delta i.
  
 

"Över 80 % av de som deltog i Mitt Val inför valet 2018 gick och röstade" 

 

Genom att Sveriges alla kommuner engagerar sig kan vi nå långt och möjliggöra för fler personer att delta i vår demokrati. 

När er kommun genomför Mitt val så möjliggör ni:  

  • ökat valdeltagande bland väljare med intellektuell funktionsnedsättning   
  • en ny sorts delaktighet i politiska frågor  
  • en vitalisering av demokratin  

Därför är ni viktiga  
Det är viktigt att alla engagerar sig i att få upp valdeltagandet. Genom att stötta ditt lokala Mitt Val-arrangemang kan ni bidra till att många fler nås av information, kunskap och möjligheten att delta i cirklarna. 

Så här kan ni bidra 
Samarbeta lokalt med oss på Studieförbundet Vuxenskolan för att arrangera Mitt val i er kommun. Våra avdelningar står beredda att genomföra Mitt val, men det förutsätter kommunens samarbete. 

Ni kan också utbilda era valförrättare om tillgängligt bemötande och bemanna era gruppbostäder under valdagen 2022. 

För samarbete runt Mitt val

 

<- Tillbaka