Regler för studiecirklar

Det finns vissa grundregler för studiecirklar som är bra att känna till. Reglerna finns därför att skattepengar subventionerar cirkelverksamheten. Det är viktigt att pengarna fördelas rättvist, och att de går till rätt ändamål.

Allmänna regler

  • Din cirkel måste godkännas av SV.
  • Det ska finnas en nedskriven plan för vad ni ska göra i cirkeln.
  • Cirkelledarna skall vara godkänd av SV.

Innan du har din första cirkel måste du gå en cirkelledarintroduktion, du hittar mer information om den längst ner på sidan.

Deltagarna

En studiecirkelträff måste ha minst tre deltagare, inklusive cirkelledaren.
Alla deltagare måste vara 13 år eller äldre.
En bra grupp har max tolv deltagare, men det finns grupper som kan vara fler.

Cirkelns tre delar

Studiecirkeln består av tre likvärdiga delar: ämne/material, deltagare och ledare. Saknas någon av dessa delar är det inte en studiecirkel. Ämnet ska vara avgränsat och väl definierat. Alla i gruppen måste vara klara över vad cirkeln syftar till. Materialet kan vara en bok med studieplan eller material som hemsidor på internet, tidningsartiklar, en film eller ett nothäfte kring vilket man tillsammans i cirkeln skapar en arbetsplan.

Studiecirkelns längd

En studiecirkel måste pågå minst nio studietimmar. En studietimme är 45 minuter. Ni måste träffas minst tre gånger. Ni får träffas högst tre gånger om fyra studietimmar i veckan. Alltså totalt max tolv studietimmar i veckan. En och samma cirkel får pågå max 480 studietimmar per år.

Minnesregeln 3 - 3 - 3 = 9

En enkel minnesregel för reglerna kring studiecirklar är 3 – 3 – 3. En studiecirkel måste ha: minst 3 deltagare, som träffas minst 3 gånger och varje deltagare måste närvara någon av de 3 första träffarna samt att cirkeln måste omfatta minst 9 studietimmar.

Deltagarlistan

En deltagarlista ska fyllas i vid varje cirkelträff.  Listan är grunden för de bidrag som stat och kommun ger till studieförbunden. Läs mer om hur den digitala deltagarlistan fungerar här

Deltagarlistan ska innehålla alla deltagares namn och personnummer. Skälet till det är att staten vill försäkra sig om att det är verkliga personer som deltar. Det har förekommit en del fusk med studiecirklar, vilket drabbar alla studieförbund. Det är viktigt att deltagarlistan fylls i på rätt sätt, eftersom det är en juridisk handling. Som cirkelledare ansvarar du för detta. Om någon deltagare undrar över integritetsfrågor, kontakta SV som kan lämna mer information.