Bli en lättläst politiker

Utbildningen är helt digital och lär ut grunderna i att skriva lättläst svenska. Den riktar sig främst till politiker på kommun- och landstingsnivå. Du kan gå den helt kostnadsfritt.

De flesta personer med intellektuell funktionsnedsättning röstar inte idag och det finns väldigt få lättlästa texter om lokal politik. Det vill Studieförbundet Vuxenskolan ändra på. Därför gör vi den här utbildningen.

Du behöver inget inlogg, det är bara att sätta igång.

Glöm inte att kontakta din lokala SV-avdelning för att köra det som en studiecirkel om ni är flera.