Cirkelledare

Årets viktigaste uppdrag: bli cirkelledare i Mitt val

Vi står inför en stor demokratisk utmaning. Forskning har visat att valdeltagandet för personer med intellektuell funktionsnedsättning är lågt. Detta beror på att människor med intellektuell funktionsnedsättning inte ges tillräckligt med förutsättningar att ta del av vårt demokratiska samhälle så som strukturerna är formade idag.  

Det handlar nämligen inte bara om tillgängligheten i vallokalen. Det börjar redan innan. Språktröskeln är hög för många, när politiker formar sina budskap på ett långt ifrån okomplicerat sätt. Tillgången till lättläst information om partierna är begränsad. Det gör att det redan innan valdagen finns hinder att ta sig förbi, när det gäller att ens kunna bilda sig en uppfattning om vad en vill rösta på. 

När detta mynnar ut i att personer väljer att inte rösta har vi ett stort demokratiskt problem. Denna verklighet vill vi ändra på, och det är möjligt, med metoden Mitt val – och du kan vara med och bidra.  

Vill du vara med och engagera dig och få mer information kontaktar du din lokala SV-avdelning

Vad är metoden Mitt val och vad kan jag göra för att bidra? 

Metoden bygger på en studiecirkel med lättläst information om hur vår demokrati fungerar och är uppbyggd. Målgrupp för denna studiecirkel är personer som vill eller behöver enkel och begriplig information om demokrati och val. Du kan engagera dig genom att bli cirkelledare, och stötta deltagarna under resans gång.  

Studiecirkeln är en träning i demokrati och är uppdelad på 7 tillfällen och varje träff är 3 studietimmar. Studiecirkeln kopplar ihop deltagarnas frågor och funderingar med svar direkt från politiker, partier och lättlästa nyhetsresurser (till exempel lättlästa medieinslag). Studiecirkeln avslutas med en lättpratad valdiskussion. 

Innehållet i studiecirkeln: 

  • Hur fungerar demokrati? 
  • Hur kan vi alla bidra till att demokratin fungerar? 
  • Hur kan vi på olika sätt påverka de som bestämmer i samhället? 
  • Vem får rösta och varför ska du rösta? 
  • Vad är demokrati i region och kommun? 
  • Vad är riksdagen? Vad är regeringen? 
  • Vad är EU? 
  • Vi tränar på hur det är att rösta i olika val och att ställa frågor 

Ett särskilt viktigt tillfälle är den lättpratade valdiskussionen som sker strax före valet. Där bjuds företrädare för partierna in och utbildas i att sänka språktröskeln. Sedan sker en utfrågning av politiker och den genomförs av deltagare från studiecirkeln, men tillställningen är öppen för alla med intellektuell funktionsnedsättning att delta. 

Årets viktigaste uppdrag: bli cirkelledare i Mitt val genom att kontakta din lokala SV-avdelning här.