Centerpartiets utbildningsmaterial

För att Centerpartiets idéer och visioner ska bli verklighet, krävs att vi utbildar oss. Studieförbundet Vuxenskolan är den naturliga och självklara samarbetspartnern för att utbilda medlemmar, förtroendevalda och ledare.

Vi på Studieförbundet vuxenskolan vill spela en aktiv roll i att stödja och utveckla verksamhet som främjar demokrati.

Vi utvecklar kretsarnas arbete för att än bättre bli en lokalpolitisk kraft och vara ännu starkare till kommande valrörelser. Kunskap och stöd för föreningsutveckling hittar du också här. Genom processledning och pedagogiskt stöd kan vi stötta i planerandet av en bildningsresa. 

Lycka till och tveka inte att kontakta Studieförbundet Vuxenskolan för att få stöd i utbildningar, processledning och publika arrangemang!

Våra gemensamma utbildningar hittar du på Connect, Centerpartiets intranät under rubriken Centerpartiets utbildningsakademi.

 

Starta en studiecirkel med oss

Centerpartiet har, som en av tre grundorganisationer, Studieförbundet Vuxenskolan som sitt studieförbund. Tillsammans arrangerar vi allt från traditionella studiecirklar till föreläsningar och vassa dialogforum för folkbildning och stärkandet av demokratin.

Tillsammans med oss kommer ni överens om ledare, material och ramar för studiecirkeln. För att er utbildning ska räknas som studiecirkel, behöver ni vara minst tre personer, som träffas under minst tre sammankomster och minst nio studietimmar (varje studietimme är 45 minuter) Övriga utbildningar kan också genomföras tillsammans med oss, fast då i annan form.

Vill du veta mer hur vi kan samarbeta eller att starta en studiecirkel, kontakta din lokala SV-avdelning.

Till SV Lokalt

Nationell kontaktperson

Banar Sabet

0761052113

Vill du ha mer information?

Det kan du hitta hos ditt lokala SV.

Till SV Lokalt

SV och föreningar

För frågor om SV och föreningar

info@sv.se 08-587 686 00