Om Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet.

SV har idag verksamhet i landets alla kommuner och varje år når vi över 210 000 unika individer i studiecirklar och flera deltar i två eller fler cirklar. Tillsammans med de öppna arrangemangen, så som föreläsningar och kulturprogram når vi ca 3,5 miljoner människor med vår verksamhet.
Organisationen har drygt 900 anställda, ca 20 000 studiecirkelledare och närmare 500 förtroendevalda. Våra grundorganisationer är Centerpartiet, Liberalerna och LRF. Studieförbundet Vuxenskolan bildades 1967 men har historiska rötter 100 år tillbaka i tiden.

Vår vision

Studieförbundet Vuxenskolans vision är ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet. 

Vår idé och verksamhet är starkt förankrad i demokrati, jämställdhet, humanism och hållbarhet. Vår värdegrund och vision bidrar till att frigöra människors kraft, engagemang och utveckla sin kreativa förmåga. 

Vår värdegrund

Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna. Vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin. 

Vårt idéprogram

Studieförbundet Vuxenskolans idéprogram och värdegrund syftar till att tydliggöra och stärka vår identitet. Vår idé och värdegrund är viktig. Den är så viktig att den inte går att kompromissa med. Den finns till för att sätta en ram och en riktning. Genom idéprogrammet visar vi att vi lever som vi lär och står upp för de principer SV bygger på.

SV:s idéprogram antogs på förbundsstämman 2017.

Läs hela vårt idéprogram

Vårt verksamhetsmål

”Studieförbundet Vuxenskolans övergripande verksamhetsmål är att ge många människor i hela landet möjlighet att utvecklas genom att nå dem med folkbildningsaktiviteter. 

Det övergripande verksamhetsmålet och de fem prioriteringarna i den strategiska planen gäller hela organisationen. Varje avdelning och förbundskansliet har ett ansvar att utifrån den strategiska planen utarbeta den egna verksamhetsplanen. 

Strategiska planen fastställdes av förbundsstämman 2021. 

Läs mer om vår strategiska plan

Våra åsikter

Här skriver SV:s företrädare, bland annat ordförande Ulrika Heie och förbundschef Johan Fyrberg  om aktuella frågor för Studieförbundet Vuxenskolan, folkbildningen och föreningslivets utveckling. 

Läs om våra åsikter

Våra priser och utmärkelser

Studieförbundet Vuxenskolan har idag fyra officiella och externa priser. Det är Sokratespriset, SV:s folkbildningsprisSV:s författarpris samt det nyinrättade SV:s lättlästa författarpris.  

Sokratespriset och SV:s folkbildningspris delas ut vart annat år, i samband med SV:s förbundsstämma och SV:två författarpris delas ut varje år, i samband med Bok & Bibliotek i Göteborg.  

Sokratespriset och SV:två författarpris har varsin jury som fattar beslut om vem som ska tilldelas priset. SV:s folkbildningspris beslutas av förbundsstyrelsen. 

Läs mer om våra utmärkelser

Våra samarbeten

SV samarbetar vi med en ett stort antal organisationer och föreningar på både nationell, regional och lokal nivå. På nationell nivå samarbetar vi med över 40 organisationer och föreningar. Framför allt är det organisationer kopplat till landsbygden, funktionsnedsättning samt intressepolitiska organisationer med en liberal grundsyn.  

Regionalt och lokalt finns ytterligare ett stort antal föreningar som vi skrivit ett samarbetsavtal med eller som vi har en stor verksamhet ihop med.  

Läs mer om våra samarbeten

Fria tankars hem

Fria tankars hem var namnet på den första studiecirkeln inom det som skulle bli Studieförbundet Vuxenskolan. Den startades 1920 av bröderna Eric och Rudolf Carlsson på gården Gåsabol utanför Slöinge i Halland.

Deltagarna läste bland annat svenska språket, bokföring och deklaration. Men de diskuterade också flitigt. Att tänka själv och tänka fritt var målet. Initiativet utmanade på så sätt den rådande ordningen i samhället. Studiecirkeln var ett sätt att ta till sig kunskap på egna villkor, för att förändra samhället till det bättre.

Läs mer om vår historia