Föreningen Skogen är en ideell, allmännyttig förening. I mer än 135 år har vi verkat för ett aktivare och hållbarare brukande av skogen. Våra 7 400 medlemmar förenas av viljan att använda skogen bättre, i Sverige och globalt.

Vi är framför allt skogsägare, anställda, maskinförare och företagare som ser behovet av en obunden organisation som kan föra skogsbruket framåt genom debatt, utbyte av idéer och nya kunskaper.

Läs mer på www.skogen.se 

Studiehandledning TRÄD - en vandring i den svenska skogen

Nu har vi äntligen glädjen att presentera en gedigen studiehandledning till Gunnar Wetterbergs bok TRÄD.

Cirkeln har tagits fram genom ett samarbete med Föreningen Skogen och Studieförbundet Vuxenskolan.

Studiehandledningen är framtagen i syftet att öka förståelsen för värdet och brukandet av svensk skog. Materialet kommer att användas internt hos föreninges medlemmar men passar också bra för alla som är intresserad av svensk skog, så väl historiskt, nutida och tänkbar framtid. 

 

Studiehandledningen finns tillgänglig via Föreningen Skogen eller din lokala SV avdelning!

På gång

Tillsammans med Skogen kommer vi skapa ett nätverk med ambassadörer som kommer bli de kontaktpersoner våra verksamhetsutvecklare kan prata folkbildning med. Just nu planeras en studiehandledning till Gunnar Wetterbergs bok Träd.

Vi välkomnar föreningen Skogen till SV!

Vid årsskiftet skrevs ett nytt samverkansavtal mellan SV och Föreningen skogen. Avtalet syftar till att underlätta och stödja regional/lokal verksamhet och arbete för båda parter samt nationell utveckling av skogliga läromedel så att verksamheten inom Föreningen skogen och SV blir mer givande.

Nationell kontaktperson

Jens Öst

Vill du ha mer information?

Det kan du hitta hos ditt lokala SV.

Till SV Lokalt

SV och föreningar

För frågor om SV och föreningar

info@sv.se 08-587 686 00