Skog, ägande- och brukanderätt i fokus

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) är en av Studieförbundet Vuxenskolans (SV) tre grundorganisationer. 

 

Folkbildning om skog, äganderätt och brukanderätt i fokus

SV och LRF vill här tipsa om aktuella kurser och studiematerial. Skogsbruk är den vanligaste näringsverksamheten bland LRFs medlemmar. Därför tipsar vi om materialt Skog och klövvilt samt Skogskunskap med LRF. 

Ägande- och markrättsfrågorna är också fortsättningsvis i fokus därför vill vi även tipsa om När andra vill ta över din mark.

SV erbjuder många möjligheter att delta i studiecirkel eller andra arrangemang inom dessa områden.

Kontakta din lokala SV-avdelning för att starta aktiviteter i LRF-avdelningen eller kommungruppen! 

Stöd för den lokala verksamheten

Mycket av en LRF-avdelnings verksamhet kan genomföras tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. När verksamhet genomförs tillsammans med SV, så rapporteras den som folkbildningsverksamhet till kommun, landsting och stat. Detta ger ett ekonomiskt stöd för gemensam utveckling.

Exempel på verksamhet att samarbeta kring är föreläsningar, filmvisningar, fältvandringar, politiska möten, styrelseutbildningar, underhållning som musik och teater.

Hör av dig till oss, så hjälps vi åt att lägga upp aktiviteten. 

Din närmsta avdelning

Beredskap -Nytt material

Naturskador skogsbränder, översvämningar och torka har aktualiserade behovet av beredskap på våra gårdar. Med oron som uppstått här och nu känns behovet av att se över krisberedskapen ännu viktigare.

Vilken kompetens och organisation har vi lokalt vid kris? Hur ser samhällets ansvar ut och vad förväntas vi hantera på gården eller i lokal samverkan? Denna studiecirkel syftar till att samlas lokalt och diskutera olika scenarios. Att inventera vilka resurser som finns på gårdsnivå samt bygga upp kontakter och skapa kommunikationsvägar. Allt för att skapa en ökad beredskap.

Läs mer om Beredskap

Folkbildning om skogen

Skog är den vanligaste näringsverksamheten bland LRFs medlemmar.  SV erbjuder därför många möjligheter att delta i studiecirkel eller andra arrangemang inom dessa områden.

Läs mer

Plats för samtal

Plats för samtal är SVs koncept för dialogmöten kring aktuella samhällsfrågor. Metoden har samtalet och dialogen i fokus.

Tips på ämnen

- Äganderätt
- Mat och klimat 
- Prata vind 
- Vildsvin 
- Maten och moralen (debattbok från LRF mjölk)

Studiematerial i LRF

 • icon

  Aktiv förvaltning och underhåll av diken

  Jordbruksverket har tillsammans med SV och LRF 2019 ett gemensamt projekt där vi erbjuder landets lantbrukare studiecirklar om aktiv...

  Läs mer
 • icon

  Är du säker?

  Kontakta din SV-avdelning för att få information om denna webbutbildning som handlar om lantbrukets arbetsmiljö och tar upp hur man...

  Läs mer
 • icon

  Beredskap

  Naturskador som skogsbränder, översvämningar och torkan 2018 har aktualiserat behovet av beredskap på våra gårdar. Vilken kompetens...

  Läs mer
 • icon

  Skogskunskap med LRF

  Skogen är en viktig del i många enskilda företag. Den behöver brukas lönsamt, hållbart och ansvarsfullt. Delta i studiecirkel med filmavsnitt...

  Läs mer
 • icon

  Förtroendevald i LRF

  Studieplan för LRFs lokalavdelningar Förtroendevald Detta är en studiehandledning för styrelser i LRF:s lokalavdelningar som bygger...

  Läs mer
 • Läs mer

Nationell kontaktperson

Jens Öst

073 822 94 09

Vill du ha mer information?

Det kan du hitta hos ditt lokala SV.

Till SV Lokalt

SV och föreningar

För frågor om SV och föreningar

info@sv.se 08-587 686 00