Jobba hos SV

SV kartan.png

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet.

SV har idag verksamhet i landets alla kommuner och ca 200 kontor. Varje år når vi över 210 000 unika individer i studiecirklar och flera deltar i två eller fler cirklar. Tillsammans med de öppna arrangemangen, så som föreläsningar och kulturprogram når vi ca 3,5 miljoner människor med vår verksamhet.
Organisationen har drygt 900 anställda, ca 20 000 studiecirkelledare och närmare 500 förtroendevalda. Våra grundorganisationer är Centerpartiet, Liberalerna och LRF.

”Studieförbundet Vuxenskolans vision är ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet.”

Vår idé och verksamhet är starkt förankrad i demokrati, jämställdhet, humanism och hållbarhet. Vår värdegrund och vision bidrar till att frigöra människors kraft, engagemang och utveckla sin kreativa förmåga. 
På Sverigebilden ser du alla kommuner som vi har verksamhet i. 

Se lediga jobb

Här hittar du SV:s lediga tjänster.

Hos oss har du möjligheten att genom folkbildning göra skillnad för samhället och dess medborgare. Du är en del av en arbetsplats som hjälps åt och gör varandra bättre hela tiden samtidigt som du jobbar med engagerade och samhällsintresserade kollegor!

Har din nyfikenhet väckts? Kul! Välkommen med din ansökan!

Lediga tjänster

Att vara medarbetare inom SV

Att vara medarbetare i SV handlar om så mycket mer än att bara utföra en arbetsuppgift eller göra det som står i en rollbeskrivning. På SV så strävar vi efter att alltid göra varandra bättre och ta vårt fulla ansvar för vårt eget välmående och våra prestationer, samtidigt som vi även tar ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö för våra kollegor och gruppens resultat.

Välkommen till SV!

Bli cirkelledare

Som ledare får du en oerhört viktig roll hos oss.
Du blir vårt ansikte utåt och därför satsar vi våra resurser på dig!

Läs mer om hur du blir cirkelledare och den utbildning du får hos oss. 
Välkommen!

LÄS MER HÄR

Möt några av våra medarbetare

Möt några av SV:s medarbetare. Hur är det att arbeta på SV och vad är det de brinner för? Många frågor finns det och här möter du medarbetare från hela organsiationen. 

Möt medarbetarna

SV som arbetsgivare

Studieförbundet Vuxenskolan vill vara med och skapa ett samhälle där varje människa får vara med och växa genom kunskap. Hos oss ska människor av alla sorter kunna samlas och alla ska känna sig trygga och kunna delta på lika villkor. Därför vill vi också vara en bra arbetsplats för alla. Vi ska vara ett föredöme när det gäller att arbeta aktivt med jämställdhet och inkludering. Alla som arbetar här eller kommer i kontakt med oss ska trivas, få ett bra bemötande och känna sig trygga!

Att utvecklas som chef och medarbetare

SV strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som tar hänsyn till medarbetarens individuella förutsättningar att skapa ett balanserat och hållbart yrkesliv.

Genom dialog, reflektion och feedback och tro på medarbetarens kompetens och potential skapar SV en inkluderande organisationskultur.

Det goda medarbetarskapet och ledarskapet är grunden för att skapa högt engagemang och en välmående arbetsplats. SV skapar hållbara resultat som leder i riktning mot SVs övergripande verksamhetsmål – att nå många människor med folkbildningsaktiviteter.