Remissunderlag

Förbundsstämman i Linköping i maj 2023 beslutade om en fördjupad dialog kring Ansvar och uppdrag, det dokument som vägleder oss i rollfördelningen mellan avdelning och förbund, samt vilket avlyft som ska utgöra budgeten för dessa gemensamma insatser för 2025. En extrastämman våren 2024 ska besluta om detta, samt direktiven för en organisationsutredning.

Underlag

 

Bilagor

  1. Principer för Förbundskansliets avlyft 2025
  2. Beskrivning Förbundskansliets budget 2024
  3. Avlyft avdelningar 2025 enligt remissförslag
  4. FAQ – frågor och svar

 

Remissföredragning

Digital remissföredragning den 15 januari 2024

Klicka här för att titta på inspelningen