Lättläst

Metoden Mitt val

Forskning har visat att valdeltagandet för personer med intellektuell funktionsnedsättning är lågt. Det här är ett allvarligt hot mot demokratin, när människor inte ges tillräckligt med förutsättningar för att delta i våra demokratiska processer. Denna verklighet vill vi ändra på och du som kommuntjänsteperson har makten att påverka. Med Mitt val som metod kan vi göra skillnad tillsammans.  

Mitt val är en metod som tillgängliggör röstning och politik för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Den bygger på en studiecirkel med lättläst information om hur vår demokrati fungerar och är uppbyggd.

  • Metoden har tagits fram tillsammans med Riksförbundet FUB och Inre Ringen, FUB:s sektion för medlemmar med intellektuell funktionsnedsättning.
  • Vi genomför Mitt val i fler än 100 kommuner över hela landet.
  • I metoden ingår en lättpratad valdiskussion där politiker svarar på deltagarnas frågor.


6 av 10 personer med intellektuell funktionsnedsättning röstar inte. Minska demokratiglappet genom att prata så att alla förstår – ta hjälp av metoden Mitt Val.
  

Vill du vara med och engagera dig?

Nedan finner du information för dig i just din roll.

5 recept till ett ökat valdeltagande

Det här gör vi på Studieförbundet Vuxenskolan för att minska demokratiglappet och få ett ökat valdeltagande hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Berätta gärna om metoden, sprid och dela för på så sätt hjälper vi fler att göra sin röst hörd.  

  • Studiecirkel om demokrati och hur man röstar.

  • Fråga din politiker!
    Deltagarnas filmade Facebook-frågor till lokala partier om deras politik.

  • Digitala spelet ”Vem bestämmer?” om vilken nivå som ansvarar för vilket politikområde.

  • Digitala memoryspelet ”Gissa partiet!”

  • Lättpratad valdiskussion – alla partier bjuds in att delta i en politisk diskussion baserat på deltagarnas frågor, inför en publik med personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Vi genomför Mitt Val i kommuner över hela landet eftersom forskning har visat att valdeltagandet för personer med intellektuell funktionsnedsättning är mycket lågt. Det är ett allvarligt hot mot demokratin, när människor inte ges tillräckligt med förutsättningar för att delta i de demokratiska processerna. Och det fungerar – över 80% av de som deltog i Mitt Val inför valet 2018 gick och röstade. Ett särskilt viktigt tillfälle är den lättpratade valdiskussionen strax före valet. Där bjuds företrädare för partierna in till en politisk diskussion där de får svara på frågor från deltagarna i studiecirkeln. Inför valdiskussionen får politikerna en utbildning i ”lättpratat” för att sänka språktrösklarna.  

Läs mer om Mitt val

Reportage - ett besök i studiecirkeln Mitt val

Doften av morgonkaffe svävar över den dagliga verksamheten Libra i Järfälla, som på Sveriges alla arbetsplatser så här dags. I entrén checkar deltagarna in genom att flytta sina kort från det röda arket till det gröna, som betyder att man är på plats.  

LÄS REPORTAGET

Vad är metoden Mitt val?

Metoden bygger på en studiecirkel med lättläst information om hur vår demokrati fungerar och är uppbyggd. Målgrupp för denna studiecirkel är personer som vill eller behöver enkel och begriplig information om demokrati och val. Studiecirkeln avslutas med en lättpratad valdiskussion strax före valet. 

Studiecirkeln är en träning i demokrati och är uppdelad på 7 tillfällen och varje träff är 3 studietimmar. Studiecirkeln kopplar ihop deltagarnas frågor och funderingar med svar direkt från politiker, partier och lättlästa nyhetsresurser (till exempel lättlästa medieinslag). 

Läs mer här

Digitala spel

För cirkeldeltagarna har vi skapat en sida med pedagogiska spel och skapat olika aktiviteter för personer med intellektuell funktionsnedsättning om att rösta, om de olika valen i Sverige och om att säga sin åsikt.

Besök sidan och testa gärna spelen själv eller tipsa någon i din närhet.

TILL DE DIGITALA SPELEN

Att rösta - en demokratisk rättighet

FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna säger att alla människor kunna ta del av sina mänskliga rättigheter på jämlika villkor, oavsett funktionsförmåga.

Läs vidare här