Strategiarbete- mot förbundstämman 2023

I vårt strategiarbete ska vi tillsammans gå till botten med vilka vi är, vilka vi vill vara och för vilka vi ska finnas till. Vårt strategiarbete är öppet för alla att följa. Strategiarbetet ska vara inkluderande, nytänkande och utmanande.

Om du undrar något eller vill bidra med inspel till arbetet är du varmt välkommen att ta kontakt med Henrik Falk som arbetar som projektledare för ledning och styrning. Du når honom här henrik.falk@sv.se eller 070-1015856.

Ulrika Heie
Förbundsordförande

Här finns information om de olika faserna

Fas 1: Insamling

Pågår från september 2020 till april 2021. I denna fas samlas information in, sammanställs och presenteras i en nulägesanalys. Nulägesanalysen blir sedan basen i vårt fortsatta arbete med att fastslå vilka vi vill vara och för vilka vi ska finnas till och hur vår vision och vår värdegrund ska få större genomslag i verksamheten. 

Läs mer här

Fas 2: Dialog

Pågår under perioden maj 2021-mars 2022. I denna fas är fokus på dialog mellanförtroendevalda, medarbetare samt företrädare för grund- och medlemsorganisationer. 


Läs mer här

Fas 3: Förbereda förslag

Pågår under perioden april 2022-april 2023. I denna fas är fokus på att förbereda konkreta förslag för beslut på förbundsstämman i maj 2023. 

 

 

Läs mer här

Fas 4: Beslut

Besluten med anledning av strategiarbetet fattas på ordinarie förbundsstämma i maj 2023 samt vid behov på en extrastämma i oktober 2023. 

 

 

 

Övergripande dokument

 • icon

  Övergripande plan för formuleringsfasen

  Dokumentet beskriver på ett övergripande sätt hur genomförandet av strategiarbetets formuleringsfas kommer att gå till.

  Ladda ner
 • icon

  Nulägesanalys

  I strategiarbetets inledande insamlingsfas sammanställdes resultatet i denna nationella nulägesanalys.

  Ladda ner
 • icon

  Övergripande plan för dialogfasen

  Dokumentet beskriver på ett övergripande sätt hur genomförandet av strategiarbetets dialogfas går till.

  Ladda ner
 • icon

  SVs stadgar

  Stadgar

  Ladda ner
 • icon

  Processplan strategiarbete

  Dokumentet beskriver på ett övergripande sätt hur genomförandet av strategiarbetet kommer att gå till.

  Ladda ner
 • icon

  Strategisk plan 2020-2021

  Rapport

  Ladda ner
 • Övergripande dokument