Folkbildningens pedagogik

Folkbildningens pedagogik och metodik bygger på att man lär bäst när man gör det tillsammans med andra. 

Om lärande och motivation att lära nytt

Inom folkbildningen tror vi på människors egen kraft att lära utifrån sina förutsättningar. Ibland behövs lite extra motivation för att komma dit och ett sätt är att fånga sitt intresse. Det är många gånger intresset som sätter igång lusten att lära mer. Att få utforska tillsammans med andra  ger ringar på vattnet och gör ofta att man sedan vill lära mer inom andra ämnen också.

Här har du som ledare en viktig funktion. Genom att variera metoder, anpassa verksamheten efter olika lärstilar och hitta det som fångar lusten till lärande i just din grupp kan du sätta igång det som behövs för att varje individ i din grupp skall kunna känna att de lär sig nytt och samtidigt får bidra med sina erfarenheter. Verktyg och metoder för att arbeta enligt folkbildningens pedagogik får du genom våra ledarutbildningar.

Vår bildningssyn – hur kan det se ut i praktiken

Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön. Hos oss är alla som delar vår värdegrund välkomna! Det ställer stora krav på vårt bemötande och på våra metoder. Vi utvecklas i mötet med andra människor, och med en öppen och nyfiken inställning blir allas olikheter en tillgång. 

Folkbildningens roll i samhället

Stat, landsting, regioner och kommuner ger ekonomiskt stöd till folkbildningen. Syftet med stödet är att folkbildningen ska bidra till att stärka och utveckla demokratin, ge människor möjlighet att påverka sin livssituation, utjämna utbildningsklyftor och öka delaktigheten i kulturlivet.

Relaterade artiklar

 • Cirkelns metodik

  Det är kul att gå i cirkel! Cirkeln metodik bygger på en kollektiv lärprocess där alla deltagare och ledaren...

  Läs mer
 • Digital pedagogik

  Idag är digitala verktyg, så som datorn, surfplattan och mobilen en naturlig del av vårt samhälle. Teknikutveckling förändrar våra...

  Läs mer
 • Mötesmetoder

  Hur du planerar och genomför dina cirkelträffar, var ni befinner er, hur det är möblerat och vilka metoder och...

  Läs mer