Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden och dess människor – nu och i framtiden. Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna, allmänna samlingslokaler som är öppna för alla - med en demokratisk värdegrund. Vid årsskiftet 2020–2021 var 1 444 bygdegårdar, bystugor eller liknande lokaler anslutna till riksförbundet.

Verksamhetsutveckling
Studieförbundet Vuxenskolan stödjer och samverkar med Bygdegårdarnas riksförbund och alla bygdegårdar i hela Sverige. Vi genomför tillsammans studiecirklar kulturarrangemang som årligen engagerar närmare 100 000 människor. Konstutställningar, teater- och dans, mat och lokal utveckling, hantverk, integrationsverksamhet, föreläsningar och hantverk är något av det som ryms inom vår samverkan.

Föreningsutveckling
Studieförbundet Vuxenskolan stödjer Bygdegårdarna med utveckling av föreningarna. Det kan handla om utbildningar av valberedningar, ledarutveckling för styrelser, med erfarenhetsutbyten kring arrangörskap, medlemskommunikation, processledning och projektsamverkan, med mera

Välkommen till en ledarutbildning i materialet Bygdegården – Ett nav vid kris

Målgrupp: Verksamma inom Bygdegårdsrörelsen och SV som vill använda sig av materialet för att göra bygdegården till ett nav vid en kris.

Form: Fysisk träff med livesändning på SVs lokalkontor eller i en bygdegård.

Innehåll:

Genomgång och fördjupning av materialet - Föreläsning om kris och beredskap
Rollen som cirkelledare
Bygdegårdens funktion vid en kris

Förkunskaper:

Du behöver ha gått cirkelledarutbildning grund, eller på egen hand gå igenom vår digitala basutbildning på: https://www.learnify.se/l/show.html#att/zv4Vq innan ledarutbildningen. Du kan även kontakta din SV-avdelning om utbildningar.

Utbildare:

Björn Körlof, Bygdegårdarnas Riksförbund Erika Olsson, konsult i föreningsutveckling

Datum/Tid: 23 sept, kl. 10-13
Anmälan: Namn och e-post till larserik@sv.se, senast den 13 sept Mer info: larserik@sv.se

Beredskap Bygdegårdarna

BEREDSKAP

Bygdegården, ett nav vid kris

SV har tagit fram ett nytt material om beredskap i samarbete med Bygdegårdarnas Riksförbund - Bygdegården, ett nav vid kris. Det handlar om att planera och stärka bygdens förmåga att klara av en kris i vardagen, samt att minska oron i en utmanade tid. Till materialet finns också en bilaga som är en beredskapsplan för bygdegårdar. När cirkeln är genomförd har bygdegårdsföreningen skapat en beredskapsplan.

Länk till materialet

Länk till Bygdegårdarnas beredskapsplan

Motivera ideella

Människors drivkrafter ser olika ut. För att öka engagemanget i den egna föreningen och organisationen gäller det att du som ledare eller förtroendevald skapar rätt förutsättningar för dem som vill engagera sig. 

I Motivera ideella finns användbar kunskap om människors behov och drivkrafter. Här finns också belysande exempel, reflekterande frågor och förslag på hur ni kan arbeta vidare för att nå era mål. Med rätt stöd och ledarskap kommer de ideella både att stanna och bli fler! 

Aron Schoug forskar i pedagogik på Stockholms universitet med särskilt intresse för civilsamhälle, ideellt arbete, demokrati och gruppkommunikation. Han är medförfattare i antologin Förtroendevald och sedan länge själv ideellt engagerad i flera föreningar. 

Boken kan beställas från Idealistas förlag: 

https://idealistas.se/bocker/motivera-ideella/ 

Ladda ner studiehandledningen här!

Se Aron tala om ideellt engagemang här!

Föreningsmallar

Allt för att underlätta för er förening. Vi har t ex tagit fram en serie mallar med "allt du behöver för ett effektivare föreningsarbete". Ordning och reda helt enkelt.

Ladda ner här

Valberedning

Utbildningen och studiecirkeln för valberedare i ideella föreningar utgår från boken I förening. Upplägget syftar till att stärka de förtroendevalda i sin roll samt introducera valberedningens processer och arbetssätt.

Det kompletteras med verktyg som mallar och frågeformulär som kan användas i arbetet med att hitta kandidater.

Kontakt


Vill du ha mer information?

Det kan du hitta hos ditt lokala SV.

Till SV Lokalt

SV och föreningar

För frågor om SV och föreningar

info@sv.se 08-587 686 00