Cirkelns metodik

Det är kul att gå i cirkel!

Cirkeln metodik bygger på en kollektiv lärprocess där alla deltagare och ledaren tillsammans utvecklar kunskapen genom samtal och dialog.

En bra gruppstorlek i en cirkel är mellan 5-9 personer, men man ska vara minst tre för att få starta en cirkel.

Tillsammans sätter gruppen mål och skapar en plan för cirkeln. 

Läs mer om relger för en cirkel, se relaterade artiklar nedan.

Som ledare i cirkeln har du en viktig funktion. Genom att variera metoder, anpassa verksamheten efter olika lärstilar och hitta det som fångar lusten till lärande i just din grupp kan du sätta igång det som behövs för att varje individ i din grupp skall kunna känna att de lär sig nytt och samtidigt får bidra med sina erfarenheter.

Hur och var ni träffas - t ex. i ett studierum, på ett café, ute i naturen eller via nätet – bestämmer du tillsammans med din grupp. Din roll som ledare är att skapa bra förutsättningar för lärande och utveckling. Det innebär också att se till att gruppen fungerar på ett demokratiskt sätt och att alla känner sig delaktiga och lyssnade på.

Se finns tips på sidan Mötesmetoder, se relaterade artiklar nedan!

En cirkel kan varieras i det oändliga och ibland är du som ledare experten i det ämne ni skall utveckla er i, men ofta är det du som leder processen i cirkeln och ser till att alla får möjlighet att utvecklas, gemensamt söka kunskap och lära av varandra.

Verktyg och metoder för att arbeta enligt folkbildningens pedagogik får du genom våra ledarutbildningar, se relaterade artiklar nedan.

Relaterade artiklar

  • Regler för studiecirklar

    Det finns vissa grundregler för studiecirklar som är bra att känna till. Reglerna finns därför att skattepengar...

    Läs mer
  • Mötesmetoder

    Hur du planerar och genomför dina cirkelträffar, var ni befinner er, hur det är möblerat och vilka metoder och...

    Läs mer