Förbundet Vi Unga - där idéer blir verklighet

Förbundet Vi Unga är Studieförbundet Vuxenskolans (SV) fristående ungdomsorganisation.
Förbunden har varit sammankopplade sedan SV grundades 1967.


Vi Unga vänder sig till alla barn och unga i landet som önskar starta egna föreningar. Vi Unga-föreningarna kan startas inom vilka intresseområden som helst så länge de drivs demokratiskt.

Tillsammans skapar vi möjligheter för barn, unga och vuxna i hela landet

Kopplingen mellan SV och Vi Unga är stark och viktig. Förbunden lär mycket av varandra och drar nytta av varandras idéer, lösningar och verksamheter. Genom vårt samarbete gör vi plats för nytänkande och skapar möjligheter för barn, unga och vuxna i hela landet.

SV har inflytande och insyn i Vi Unga, samt har ombud på deras årsmöten och sitter med i deras styrelse. Likaså har Vi Unga det hos SV. 

Att göra studiecirklar till föreningar
Många av SV:s studiecirklar består av unga deltagare som bedriver föreningsliknande verksamheter. Dessa föreningar kan på ett enkelt sätt bli Vi Unga-föreningar samtidigt som de fortfarande har studiecirklar. 

Det är fördelaktigt för deltagarna att bilda Vi Unga-föreningar. Det ger dem möjlighet till ekonomiskt stöd och verksamhetsbaserat stöd från Vi Unga.

Deltagarna i studiecirklar som genomförs av Vi Unga-föreningar har möjlighet att söka pengar för att anordna evenemang eller starta projekt, samt ta del av Vi Ungas utbildningar. De får utöver det också ett sammanhang där de kan träffa ungdomar i andra föreningar för att få idéer, inspiration och vänner.

Det är enkelt att skapa en Vi Unga-förening

Gör så här: 

  1. Kontrollera att studiecirkeln har minst tre medlemmar som är 6-25 år.
  2. Ladda ner Vi Ungas startkit.
  3. Fyll i alla delar av startkitet.

Skicka in till Vi Ungas Förbundskansli, på adressen:

Förbundet Vi Unga c/o Gröna Näringslivets Hus
Franzéngatan 1B
112 51 Stockholm

Startkitet kan fortfarande postas fysiskt, men det är numera även möjligt att registrera föreningar digitalt! Det görs via ebas.viunga.se/uppstart

Det går också att ta kontakt med SVs lokala kontor för att få startkitet därifrån och få hjälp med att fylla i det.

Ta del av Vi Ungas utbildningar och material
Vi Unga är en demokratiskola och erbjuder mycket utbildningsmaterial i ämnet, samt i ämnen som har med föreningsliv att göra.

Organisationen har genomfört många projekt och tagit fram material som har blivit mycket populära att använda bland såväl det egna förbundet som bland andra medlemsorganisationer. Bland annat erbjuder de utbildningar i ledarskap, styrelsekunskap och arrangörskap. 

Via Vi Unga finns det möjlighet att ta del av:

 

  • Materialbanken - en samling med användbara dokument, såsom mallar att ha vid årsmöten, för att planera aktiviteter, mallar för att ha vid distriktsstämma, och mycket mer.

  • Utbildningar - en lista över utbildningar, såsom ledarskap, styrelsekunskap och arrangörskap.

  • Spridakunskap.se - ett digitalt överlämningsverktyg som kan användas vid kunskapsöverlämningar i alla typer medlemsorganisationer.

  • Arrangeraguiden - allt som behövs innan, under och efter ett arrangemang.

  • Bestämmatrotsalder.se - för att skapa roligare och mer rättvisa årsmöten för alla.

Och mycket mer! Mer material finns på viunga.se


Vill du har mer information?

För mer information om Vi Unga ta kontakt med förbundskansliet eller ditt lokala SV-kontor.

Nationell kontaktperson

Caroline Ullman

073 077 34 25

Vill du ha mer information?

Det kan du hitta hos ditt lokala SV.

Till SV Lokalt

SV och föreningar

För frågor om SV och föreningar

info@sv.se 08-587 686 00