2024 års kurser och föreläsningar

Kurser som startar snart

Mitt Val är en studiecirkel i demokrati

Valdeltagandet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning är lågt. Genom studiecirklar om hur vår demokrati fungerar kan vi möjliggöra för fler att ta del av vår demokrati och rösta. Hela 80 % av de personer som deltog i studiecirklarna Mitt Val under 2018 gick och röstade.

Mitt Val 2022

Digitala föreläsningar

  • Släktforskning med Christer

  • Samtal på Magdakulla

  • Hardö kultur

  • Sörmländska slott och byggstilar

  • Möt en lokal mathantverkare

  • Föreningen Norden Nyköping

  • Undergången är nära