SV och hållbarhet

Globala målen för hållbar utveckling är en del av Agenda 2030. Agenda 2030 syftar till att lösa fyra övergripande mål: 

  • Avskaffa extrem fattigdom 
  • Minska ojämlikheter och orättvisor i världen 
  • Främja fred och rättvisa 
  • Lösa klimatkrisen 

Folkbildningens roll i Agenda 2030 

Folkbildningens idé är att människor delar något och vet tillsammans. Det är en nyckelfaktor för en hållbar utveckling över tid. Cirkeldeltagandet innebär att du får tillgång till kunskap, insikt och relationer, att du själv bidrar med det samma och att vi skapar förändring tillsammans. 

I vår roll som folkbildare och samhällsaktör bidrar vi till ökad hållbarhet genom mer dialog i frågan. Vi arbetar för att hållbarhet ges ett större utrymme i det offentliga samtalet vilket också är en del av vår positiva indirekta påverkan, säger Angéla Ekman-Nätt, 2:e vice förbundsordförande och talesperson i hållbarhetsfrågor. 

SV berör och jobbar direkt med de flesta av FN:s globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030. Bland annat mål 3 (god hälsa och välbefinnande), mål 4 (god utbildning för alla) och mål 13 (bekämpa klimatförändringarna).  

För att uppnå dessa fyra övergripande mål har man satt upp 17 delmål. 

 

Att lösa klimatkrisen med folkbildningen som verktyg 

Många personer är medvetna om att det råder en akut klimatkris och att förändring behöver ske. Samtidigt uppger 30 % att de inte vet hur de ska göra för att bidra i att skapa denna förändring. Därför har Global utmaning tillsammans med bland annat oss på Studieförbundet Vuxenskolan tagit fram ett studiematerial för att du, tillsammans med andra ska kunna lära er hur just ni kan göra skillnad och vara med och bidra till att lösa klimatkrisen.  

Kunskap är nyckeln för att skapa förståelse och motivation för klimatomställningen. Därför har detta folkbildningspaket om klimatomställningen lanserats. Målet är att öka kunskapen om klimatkrisen och ge verktyg som leder till handling.  

Studiematerialet består av två fristående delar som med fördel kan kombineras.

Hugg tag i några i din förening, samla kompisgänget, kollegorna eller andra klimatnyfikna och ladda hem studiematerialet Klimatsamtal och starta en studiecirkel! Eller varför inte gå kursen Klimatnyfiken redan nu. 

– Vårt hållbarhetsarbete bygger på att vi i hela organisationen strävar efter att leva som vi lär. Inte minst i vårt samarbete med föreningar, organisationer, cirkelledare och deltagare som vi genomför verksamheten tillsammans med, säger Angéla. 

Om Globala målen

Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.

Läs mer här