Distanskurser och studiecirklar

Klicka här för att se SVs distanskurser

Våra kurser på nätet finns inom flera olika områden. När du går en kurs på nätet hos SV kan de digitala inslagen kan vara av olika stor omfattning. Det behöver alltså inte bara vara på nätet helt utan träffar i en studielokal. Vi vill erbjuda dig ett så flexibelt lärande som möjligt och därför kommer kurserna på nätet hos oss att se lite olika ut. 

Även om kurserna genomförs på nätet så strävar vi efter ett lärande tillsammans i mindre grupp, med utrymme för reflektion och diskussion. Precis som i en studiecirkel som träffas i en studielokal.

Våra olika distansformer:

Heldistans

Alla moment i kursen sker på nätet. Det kommer att finnas en förbestämd mötesplats online som alla deltagare har tillgång till under hela kursen.

Delvis på distans 

Här blandas träffar i studielokalen med träffar på nätet. Detsamma gäller för en del av studiemomenten. Det sker som ovan på en förbestämd mötesplats online.

Studiecirkel/Kurs med digitala inslag

Det här är en traditionell studiecirkelcirkel där träffarna i studielokalen är i fokus men där en del av studiemomenten sker på nätet. Det kan handla om att hämta information på webben, se en film från exempelvis Youtube eller diskutera en fråga online mellan träffarna. Det görs på en förbestämd mötesplats online. 

Vilken utrustning behöver jag ha för att gå en distanskurs?

Distanskurserna passar för alla datorer. För att delta i en studiecirkel med digitala inslag bör du ha internetuppkoppling, hörlurar med mikrofon, webbkamera och mikrofon i din dator (finns inte webbkamera i din dator finns det att köpa till en portabel sådan.)