Mottagen återkoppling

Här finns den återkoppling vi mottagit under strategiarbetets dialogfas. Sidan uppdateras.

En sammanfattande rapport från strategiarbetets dialogfas finns här.

Avdelningsstyrelser

Här samlas den återkoppling som tagit emot från Studieförbundet Vuxenskolans avdelningar.

Möten och konferenser

Här samlas den återkoppling som tagits emot på genomförda möten och konferenser.

Medarbetarcirklar

Under höst och vinter 2021/ 2022 har knappt 40 studiecirklar genomförts med medarbetare från hela Studieförbundet Vuxenskolan. I studiecirklarna diskuterades SV:s nuläge, vision och nödvändiga förflyttningar.

Remissvar

Dialogfasen avslutas med en remiss bestående av ett antal vägvalsfrågor som skickas till SV:s avdelningsstyrelser att besvara. Här kommer löpande de remissvar som mottas att publiceras.

Framställda rapporter

Utöver denna återkoppling har ett antal rapporter tagits fram som beskriver stora områden i SV:s verksamhet. Rapporterna kompletterar nulägesanalysen och dialograpporten med bilagor som underlag i det fortsatta arbetet att formulera förslag på förflyttningar och beslut.