För dig som är förtroendevald i SV

På den här sidan samlar vi stöd, verktyg och utbildningar för dig som är förtroendevald i Studieförbundet Vuxenskolan.

Extra förbundsstämma 2024

Här kan du som förtroendevald hitta praktisk information kring allt som rör den extra förbundsstämman 10 april 2024.

MER INFORMATION

Organisationsresan

Avdelningsremiss
avlyft och ansvar och uppdrag

Förbundsstämman i Linköping i maj 2023 beslutade om en fördjupad dialog kring Ansvar och uppdrag, det dokument som vägleder oss i rollfördelningen mellan avdelning och förbund, samt vilket avlyft som ska utgöra budgeten för dessa gemensamma insatser för 2025. En extrastämman våren 2024 ska besluta om detta, samt direktiven för en organisationsutredning.

Ta del av remissunderlaget här

Fortbildning för förtroendevalda

Inom SV erbjuder förbundsnivån löpande fortbildning för organisationens förtroendevalda. Här samlar vi information om utbildningar och annat som kan stärka dig i ditt förtroendeuppdrag.

Läs mer här!

Folkbildningens värde

För att stärka våra relationer och visa på det värde vi bidrar med till individ, förening och så väl kommuner och regioner i hela landet vill vi i Studieförbundet Vuxenskolan träffa beslutfattare, makthavare och opinionsbildare. Vi vill berätta mer om vår idé och vår vision, om vilken samhällsnytta vi gör och inte minst de utmaningar folkbildningen står inför. 

Det börjar med dig, att du tar ett första samtal med någon politiskt förtroendevald i våra närstående organisationer. 

Läs mer här.