Vad är en studiecirkel?

Studiecirkeln har en speciell pedagogisk form. I en studiecirkel träffas man i små grupper för att lära sig något tillsammans. Det är det egna intresset och den fria viljan som är grunden för studiecirkeln. Hela gruppen, ledaren och deltagarna bidrar med sin kunskap, sin nyfikenhet, sina erfarenheter och frågor för att påverka inriktning och resultat i cirkeln

Vi vet att mötet människor emellan är oerhört viktigt. Vi vet också att det är i den lilla gruppens trygga och informella atmosfär som idéer och skaparkraft kan frigöras. I SVs studiecirklar förenas lärande och personlig utveckling, samtidigt som vi ger plats för gemenskap och glädje. I cirkeln möts människor med liknande intressen men olika bakgrund för att gemensamt utvecklas och utmanas, här skapas förståelse för olikheter och nya perspektiv.

Olika sorters studiecirklar

Det finns cirklar i alla tänkbara ämnen, de kan också genomföras på lite olika sätt:

Kamratcirkel

En studiecirkel som du startar tillsammans med personer du känner utan att betala en deltagaravgift. Exempel kan vara ett rockband eller en bokcirkel. Gruppen utformar själva sin plan för cirkeln, väljer studiematerial och utformar cirkeln upplägg efter gruppens behov.

Föreningscirkel

En studiecirkel som genomförs i samarbete med en av våra grund- medlems- eller samverkande föreningar. Det kan vara en cirkel i föreningskunskap eller inom något specifikt ämne som föreningen vill lära sig mer kring. Cirkelledaren är ofta själv aktiv i föreningen, med intresse för och kunskap om det som cirkeln handlar om.

"Programförd" cirkel

De studiecirklar och kurser som vänder sig till allmänheten kallas ibland för programförd verksamhet. Man kan hitta dem via vår webb eller via lokala studieprogram. För dessa cirklar och kurser tas ofta en deltagaravgift ut och cirkelledaren arvoderas. Cirkelledaren har expertkunskaper i det ämne hen skall leda och har ofta en mer aktiv roll som kunskapsförmedlare i dessa cirklar. Här hittar du våra cirklar på webben!

Oavsett vilken form av studiecirkel som genomförs skall deltagarna i cirkeln ha inflytande i planeringen och vara aktiva i cirkelns arbete. Alla cirklar skall också ha en cirkelledare som har gått introduktionsutbildning och är godkända som ledare av SV.

Alla studiecirklar kan bedrivas genom fysiska möten eller helt eller delvis på distans. Läs mer om våra distanskurser här!