Så fungerar Learnify

Vill du använda den digitala lärplattform Learnify till din cirkel?

Här finns uppgifter för hur du loggar in och en webbutbildning som lär dig hur du kan använda plattformen!

Webbutbildning - så här fungerar Learnify

I den här webbutbildningen lär du dig hur vår digitala lärplattform Learnify fungerar, så att du själv kan driva en cirkel digitalt med hjälp av Learnify. 

I utbildningen lär du dig:

  • Vilka digitala studierum det finns och hur du skapar dem.
  • Hur du kommunicerar i Learnify.
  • Hur du bjuder in deltagare.
  • Hur du skapar material och lärresurser