Folkbildningspriset

Folkbildningspriset tilldelas en person som, utanför de etablerade folkbildningsorganisationerna, gjort i vid mening stora folkbildande insatser och som gör det inom de områden där SV är verksam. Priset delas ut vartannat år i samband med Förbundsstämman. Prissumman är 25.000 kronor.

Vinnare av Folkbildningspriset 2023: Inti Chavez Perez

Juryns motivering: 
 "Som sexualupplysare och författare tillgängliggör Inti Chavez Perez frihet och egenmakt till många! Genom att behandla ämnet med respekt och öppenhet skapar han en plattform för dialog och självuttryck, en inkluderande miljö där människor kan känna sig trygga. Han står upp för att göra kunskap om pubertet och sexualitet lättläst, lättförståeligt och på läsarens villkor. Ungdomar, oavsett bakgrund eller förutsättningar får en röst och möjligheten att höras.” 

Läs intervjun med Inti här

 

Vinnare av Folkbildningspriset 2021:
Stina Oscarson

Juryns motivering:
"Plats för samtal. Plats för nytänkande. Plats för utveckling. Stina Oscarson låter världen vara så komplex som den är. Hon värjer sig mot tvärsäkerheten och hjälper både sig själv och människor i sin omgivning att förstå och tänka nytt. Så bidrar hon till att bryta gränserna mellan innanförskap och utanförskap och synliggör hela landet. Orädd driver hon utveckling och skapar förändring med samtalet som verktyg."

Läs intervjun med Stina här 

Vinnare av 2019 års Folkbildningspris:
Emma Frans

Juryns motivering:
” Emma Frans är en modern folkbildare som envist fortsätter kampen mot faktaresistens och fake news och hennes insatser fortsätter att nå nya målgrupper. Emma är en betydande röst för vetenskap och bildning som centrala delar för hållbar utveckling.”

Läs intervjun med Emma här 


Historik

2021. Stina Oscarsson, Dramatiker och skribent som fick utmärkelsen för att hon bland annat “hjälper både sig själv och människor i sin omgivning att förstå och tänka nytt”.

2019. Emma Frans fick utmärkelsen för sin kamp mot fake news och faktaresistens.

2017. Mustafa Panshiri  fick utmärkelsen för sitt arbete med att träffa nyanlända ungdomar och föreläsa om demokrati. 

2015. Ida Östensson, grundare av Crossing Boarders, initiativtagare till Fatta och ständigt aktuell i samhällsdebatten.

Studieförbundet Vuxenskolans folkbildningspris tilldelas en person som, utanför de etablerade folkbildningsorganisationerna, i vid mening gjort stora folkbildande insatser och som gör det inom de områden där Studieförbundet Vuxenskolan är verksamt.