Tillbaka

Vår verksamhet är öppen för flyktingar från Ukraina

Med anledning av kriget i Ukraina har Studieförbundet Vuxenskolan bestämt sig, att tillsammans med andra ideella organisationer och grupper, använda sin stora kapacitet för att bidra i både mottagande och integration. I hela SV-organisationen och över hela landet sker nu olika typer av insatser. Detta på samma sätt som under flyktingkrisen 2015 när SV ställde om verksamheten för att hjälpa till.

Med verksamhet i landets alla kommuner och över 200 kontor, 900 medarbetare och bra nätverk på många orter har Studieförbundet Vuxenskolan goda förutsättningar att bidra på olika sätt. Förutom att hjälpa till med akuta behov, som till exempel att organisera klädinsamlingar, arbetar organisationen också långsiktigt som folkbildningsorganisation.

Banar Sabet utvecklingschef på SVBanar Sabet, utvecklingschef på SV säger att på många håll startas nu verksamhet upp och planering och samordning görs lokalt. Det handlar konkret om studiecirklar inom svenska för föräldralediga och i vardagssvenska. Men också svenska för föräldralediga och studiecirklar kring nytt jobb i nytt land eller språkcafé. Även öppen verksamhet inom t ex yoga och dans och så klart samtalscirklar.

- På flera håll planeras också för verksamhet där barnen kan leka och aktivera sig samtidigt som föräldrarna deltar i studiecirklar, säger Banar. 

Verksamheten genomförs ofta tillsammans med föreningar eller grupper. Som t ex i Sölvesborg och Boden där samarbetet finns med föreningar som startade upp under arbetat med flyktingar som kom under 2015 eller som i Örebro med ”Ukrainagruppen” och Stockholm med en förening som genom samverkan ideellt tar hand om barnen undertiden.

- Verksamheten kom igång så fort behovet uppstod och utvecklas dynamiskt i samarbete med andra organisationer och kommuner. Detta är möjligt endast på grund av att folkbildningen har en fri roll och genom självförvaltning först genomför verksamheten, sen rapporterar den och får betalt för den, säger Johan Fyrberg, förbundschef på SV. 

Vårt engagemang för Ukrainas folk

Läs också förbundschef Johan Fyrbergs blogg om hur vi ställer om och använder vår samlade resurs! 

Läs bloggen här!